Často kladené otázky

Co obsahují vaše služby?

Příjezd na smluvené místo. Shlédnutí domu, bytu nebo stavby. Měření metru a počítání materiálu, po konzultaci provedeme cenové vyčíslení. Zařídíme stroje na stříkání omítek. V ceně je veškerý materiál ( penetrace, perlinka, rohy, apu lišty, tmel, beton kontakt, sádrové omítky.) Provedení smluvené práce. Dodržíme na stavbě pořádek a čistotu po celou dobu realizace. Snaha vyjít zákazníkovi ve všech směrech vstříc.

Kde lze použít sádrové omítky?

Sádrové omítky jsou univerzální a je možné je využít kdekoliv ( ve sklepě, na stropě, v kuchyni, WC a koupelně i v garážích).

Kdy lze po objednávce začít s realizací?

Realizace může začít hned po osobní dohodě, což může být ihned následující den. Kdy se začnou dělat přípravy rohu, apu lišt, perlinky, penetrace a foliování. Další den se může nanášet strojová nebo ručně sádrová omítka.

Jak se postupuje při reklamaci?

Reklamaci lze uplatnit po dobu dvou let. Po dohodě s naším zaměstnancem a zákazníkem přijedeme v dohodnutý den, kdy požadovanou reklamaci neprodleně odstraníme.

Má sádra požární vlastnosti?

Velmi nestandardní vlastností sádrových omítek je požární ochrana. Jestliže se pozorně zamyslíme nad chemickým vzorcem síranu vápenatého s krystalicky vázanou vodou, tj. CaSO4 x 2H2O, je zřejmé, že v krystalové skladbě jsou uloženy 2 molekuly vody. Při teplotním zatížení se toto množství uvolňuje jako „hasící“ část. Při teplotním působení se uvolní vodní pára, která zabrání vzniku požáru jako parní stěna.

Musí být zeď nějakým způsobem předem připravena na omítnutí?

Sádrové omítky Knauf lze spolehlivě a rychle zpracovávat jak ručním, tak strojním způsobem. Ve většině případů nevyžadují podklady žádné speciální úpravy. Výjimkou jsou nesavé prefabrikované betony nebo naopak vysoce nasákavé podklady (pórobeton). V prvním případě je zapotřebí opatřit podklad prostředky, které zvyšují přilnavost, například neředěným Knauf Betonkontaktem.

Ve druhém případě použijeme prostředek snižující nasákavost, ideálně Knauf Aufberennsperre (ředěný 1:3 s vodou). Standardním použitím penetrace Knauf Aufberennsperre v ředění se třemi díly vody zajistíme rovnoměrnou nasákavost podkladu, rovnoměrné tuhnutí omítky a tím rovnoměrnost vlastností pro rozfilcování a uhlazení omítky.

Podklad musí mít minimálně +5 °C (tj. teplota vzduchu cca 10 °C), musí být suchý (zbytková vlhkost do 3 %). Ze stěny musí být odstraněny nesoudržné části a zbytky bednících olejů. Silně zaprášené podklady je třeba mechanicky očistit např. smetákem nebo kartáčem. Spáry u zdiva, které jsou širší a hlubší více než 5 mm je třeba vyplnit, jinak se můžou projevit jejich stopy na výsledné omítce.